Tư vấn thiết kế website
0962 936 318 - Mr. Đảm
Tư vấn nhận diện thương hiệu
0962 936 318 gặp Mr. Đảm
Website Công Ty Cổ Phần VN PHARMA TRUNG TÂM HỘI NGHỊ & TIỆC CƯỚI GRAND PALACE Hệ thống trường Mầm Non Việt Nhà hàng Sen Đông Dương Công Ty TNHH TM & DVXD Hoàng Nguyên

Website Công Ty Cổ Phần VN PHARMA

VN PHARMA luôn hướng về cộng đồng, luôn khát khao đóng góp và phụng sự xã hội, tập hợp nhiều thành viên ưu tú làm nên sức mạnh toàn diện, tạo ra nhiều giá trị hơn cho xã hội....

Đọc thêm

TRUNG TÂM HỘI NGHỊ & TIỆC CƯỚI GRAND PALACE

Là một trong những trung tâm hội nghị & tiệc cưới hàng đầu tại thành phố Hồ Chí Minh, Grand Palace sẽ mang lại nhiều điều tốt đẹp và hài lòng nhất đối với sự kiện của bạn...

Đọc thêm

Hệ thống trường Mầm Non Việt

Không gì vui hơn đối với những bậc làm cha mẹ là được thấy con mình mỗi ngày một lớn khôn, khỏe mạnh, thông minh, tự tin, ngoan ngoãn...

Đọc thêm

Nhà hàng Sen Đông Dương

Nói đến ẩm thực không chỉ là nói đến sự pha trộn để tạo ra các món ăn, mà nói đến ẩm thực còn là nói đến tinh hoa nữa. Tinh hoa ẩm thực đã vượt qua hạn mốc của một quốc gia....

Đọc thêm

Công Ty TNHH TM & DVXD Hoàng Nguyên

Công Ty TNHH TM & DVXD Hoàng Nguyên xin gửi đến Quý Công Ty lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe và thành công trong kinh doanh....

Đọc thêm

You are here: Home Tài Liệu Web Lập trình PHP Hướng dẫn import dữ liệu từ excel vào PHPMyadmin

Hướng dẫn import dữ liệu từ excel vào PHPMyadmin

import-excel-1

Bước 1 :

-Tạo file excel gồm có 3 cột : tieude, tacgia, gia .

-Nhập vào 1 số record .

import-excel-2

-File / Save As - chọn định dạng là XML Spreadsheet(*.xml).

import-excel-3

Bước 2 :

-Tạo database bookdb , table books gồm 4 field :

+id : int , primary key, auto_increment

+tieude : varchar(200).

+tacgia : varchar(100).

+gia : int.

Bước 3 : Tạo site trong DW, tạo file db.php như sau :

<?php 

$dbhost ="localhost";

$dbname ="BookDB";

$dbuser ="root";

$dbpass ="root";

$db =mysql_connect(" $dbhost "," $dbuser "," $dbpass ") or die (" Die connect: ".mysql_error());

mysql_select_db(" $dbname ") or die ("Die select database: ".mysql_error());

mysql_query("SET NAMES 'utf8' ", $db);

?>

Bước 4: Tạo file up_file.php

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">  <head > 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

<link href="/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

<title>Upload File XML</title> 

</head> 

<body> 

        <form enctype="multipart/form-data" action="addDB.php" method="post"> 
              <input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="2000000"/> 
              <table width="400"> 
              <tr> 
             <td><strong>File XML</strong>:</td> 
              <td><input type="file" name="file" /></td> 
             <td><input type="submit" value="Upload" /></td> 
              </tr> 
             </table>
         </form>   

</body> 

</html> 

Bước 5 : Tạo file addDB.php

<?php

$data = array();

function add_person( $tieude, $tacgia, $gia)

{

global $data;

$data[]=array('tieude'=>$tieude,'tacgia'=>$tacgia,'gia'=>$gia);

}

if( $_FILES['file']['tmp_name'])

{

$dom = DOMDocument::load( $_FILES['file']['tmp_name'] );

$rows = $dom->getElementsByTagName('Row');

$first_row = true;

foreach ($rows as $row)

{

if( !$first_row)

{

$tieude = "";

$tacgia = "";

$gia = "";

$index = 1;

$cells = $row->getElementsByTagName( 'Cell' );

foreach( $cells as $cell )

{

$ind = $cell->getAttribute( 'Index' );

if ( $ind != null ) $index = $ind;

if ( $index == 1 ) $tieude = $cell->nodeValue;

if ( $index == 2 ) $tacgia = $cell->nodeValue;

if ( $index == 3 ) $gia = $cell->nodeValue;

$index += 1;

}

add_person( $tieude, $tacgia, $gia);

}

$first_row = false;

}

}

?>

<?php 

foreach($data as $row)

{

//luu y : du lieu 1 dong trong file xml neu rong o 1 o^ nao do, thi se khong import dong do vao db

require_once('db.php');

//neu tieude trong file excel rỗng thì chèn vào database 1 khoảng trắng(tùy ý),tuong tu voi tacgia

$a1 =$row['tieude'];

if($a1=='') $a1=' ';

$a2 =$row['tacgia'];

if($a2=='') $a2=' ';

$a3 =$row['gia'];

if($a3=='') $a3=0;

mysql_query("Insert into books(tieude,tacgia,gia) values ('$a1','$a2',$a3)") or die(mysql_error());

}

echo "Import thành công !";

echo "<h3><a href="/list.php">Xem Tat Ca Sach</a></h3>";

?>

Xong bạn chay up_file.php lên và test thử, chúc bạn thành công

Nguồn vietmedia.info